สินค้า

ID ต่างหูเงินแท้
 

ID101 ต่างหูแป้นเงินแท้ เม็ดนิลกว้าง 8 มิล ยาว 8 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID101
 • ราคาปกติ : 250.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 190.00 ฿
 
 

ID102 ต่างหูแป้นเงินแท้ เม็ดนิลกว้าง 8 มิล ยาว 9 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID102
 • ราคาปกติ : 270.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 200.00 ฿
 
 

ID103 ต่างหูแป้นเงินแท้ มุกกว้าง 8 มิล ยาว 8 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID103
 • ราคาปกติ : 250.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 190.00 ฿
 
 

ID104 ต่างหูแป้นเงินแท้ มุกกว้าง 8 มิล ยาว 9 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID104
 • ราคาปกติ : 270.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 200.00 ฿
 
 

ID105 ต่างหูแป้นเงินแท้ เม็ดบอลกว้าง 6 มิล ยาว 4.5 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID105
 • ราคาปกติ : 290.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 230.00 ฿
 
 

ID106 ต่างหูแป้นเงินแท้ เม็ดบอลกว้าง 6 มิล ยาว 4 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID106
 • ราคาปกติ : 260.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 220.00 ฿
 
 

ID107 ต่างหูแป้นเงินแท้ เพชรCZกว้าง 8 มิล ยาว 5.5 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID107
 • ราคาปกติ : 290.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 230.00 ฿
 
 

ID108 ต่างหูแป้นเงินแท้ เพชรCZกว้าง 8 มิล ยาว 5.5 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID108
 • ราคาปกติ : 290.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 230.00 ฿
 
 

ID109 ต่างหูแป้นเงินแท้ ปลาโลมากว้าง 8 มิล ยาว 5.5 ซม.

 • รหัสสินค้า : ID109
 • ราคาปกติ : 290.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 230.00 ฿